Dnes je Pondelok, 27.09.2021

Popis importného XML súboru

XML štruktúra prijatých faktúr :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prijate_faktury>
<faktura>
<por_cis>1</por_cis> - interné číslo faktúry
<cislo_fa>202052</cislo_fa> - číslo faktúry
<zmluva_cis> </zmluva_cis> - číslo zmluvy
<objednavka_cis> </objednavka_cis> - číslo objednávky
<datum_vystavenia>14.02.2012</datum_vystavenia> - dátum vystavenia; formát DD.MM.RRRR
<datum_prijatia>15.02.2012</datum_prijatia> - dátum prijatia; formát DD.MM.RRRR
<datum_splatnosti>29.02.2012</datum_splatnosti> - dátum splatnosti; formát DD.MM.RRRR
<datum_uhrady>16.03.2012</datum_uhrady> - dátum úhrady; formát DD.MM.RRRR
<suma_eur>89.24</suma_eur> - suma faktúry s bodkou, 2 desat.miesta (nesmie byť 0.00 EUR)
<dph>1</dph> - faktúry s dph alebo bez , Faktúra s DPH = 1, Faktúra bez DPH = 0
<dodavatel>
<nazov_dodavatela>Remek, s.r.o.</nazov_dodavatela> - názov dodávateľa
<ico>11111111</ico> - IČO dodávateľa
<adresa>Nálepkova č. 2, 949 01 Nitra</adresa> - adresa dodávateľa
</dodavatel>
<predmet>softvér</predmet> - predmet faktúry
</faktura>
<faktura>
...
</faktura>
</prijate_faktury>


XML štruktúra vystavených objednávok :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<objednavky>
<objednavka>
<por_cis>1</por_cis> - poradové číslo objednávky
<cis_objednavky>2012001</cis_objednavky> - číslo objednávky
<cis_zmluvy> </cis_zmluvy> - číslo zmluvy
<datum_vystavenia>16.02.2012</datum_vystavenia> - dátum vystavenia; formát DD.MM.RRRR
<datum_dodania>01.03.2012</datum_dodania> - dátum dodania; formát DD.MM.RRRR
<suma_eur>45.00</suma_eur> - suma objednávky s bodkou, 2 desat.miesta (nesmie byť 0.00 EUR)
<dph>1</dph> - objednávka s dph alebo bez , Objednávka s DPH = 1, Objednávka bez DPH = 0
<naz_dodav>Remek, s.r.o</naz_dodav> - názov dodávateľa
<vystavil>Mgr. Miroslav Rosival</vystavil> - kto objednávku vystavil
<adresa>Nálepkova č. 2, 949 01 Nitra</adresa> - adresa dodávateľa
<ico>11111111</ico> - IČO dodávateľa
<popis>Softvér Fakturácia</popis> - popis objednávky
</objednavka>
<objednavka>
...
</objednavka>
</objednavky>