Dnes je Utorok, 30.11.2021

Informácie o systéme

Po prihlásení máte k dispozícií evidenciu faktúr, objednávok a zmlúv. K jednoduchšej obsluhe sme pripravili aj číselník dodávateľov využiteľný pri faktúrach a objednávkach. Pridávanie, editácia a mazanie dokumentov je prístupné cez ikony. Jednotlivé dokumenty je možné jednoducho triediť pomocou zostupného, alebo vzostupného zoraďovania klikaním na záhlavie konkrétneho stĺpca. Na online fulltextové vyhľadanie slúži políčko Hľadaj. Rovnako je možné vybrať počet zobrazených dokumentov na jednu stranu a pohybovať sa šípkami po stranách.

Pre pridanie nového dokumentu kliknite na ikonu Pridaj. Zobrazí sa Vám formulár, ktorého riadky sa líšia v závislosti od typu vkladaného dokumentu. Vľavo dole je tlačidlo "Nahrať súbory", pomocou ktorého môžete nahrať až 3 súbory, ktoré budú pripojené k dokumentu. Maximálna veľkosť jedného súboru je 5 MB a podporované sú súbory typu: pdf, rtf, doc, docx, odt. Počas nahrávania súborov sa zobrazuje ikona  Nahrávanie  Vtedy dokument ešte neukladajte, lebo by sa súbor nemusel nahrať celý. Počas nahrávania súboru však môžete pokračovať vo vkladaní údajov. Ak sa súbor nahrá, zobrazí sa jeho názov pod tlačidlom "Nahrať súbory".
Pri oprave dokumentu kliknite na ikonu Oprav vedľa konkrétneho dokumentu. Zobrazí sa Vám formulár s vyplnenými riadkami, ktoré môžete upravovať. Ak chcete opraviť aj súbory pripojené k dokumentu, kliknite na tlačidlo "Nahrať súbory" a súbory znovu nahrajte.
Pre vymazanie dokumentu kliknite na ikonu Vymaž vedľa konkrétneho dokumentu. Zobrazí sa Vám kontrolná otázka, ktorú keď potvrdíte, tak sa dokument vymaže.
Pre hromadný import faktúr alebo objednávok kliknite na ikonu Import. Import je podporovaný z externého XML súboru, ktorého štruktúru s popisom si môžete pozrieť tu. Importná funkcia pridáva faktúry, objednávky a dodávateľov s tým, že duplicitné dokumenty odignoruje. Program Fakturácia z balíka programov SMOS od firmy Remek vie tento súbor vytvoriť automaticky. Stači prejsť na ponuku "Kniha prijatých faktúr", resp. "Kniha objednávok", označiť "Rozšírená tlač" a kliknúť na tlačidlo "XML Export".