Dnes je Pondelok, 19.04.2021

OBEC STREKOV (309273) :: Detail zmluvy


20022014
Kúpna Zmluva
Judita IZSÁKOVÁ
parc.č. 2282/1 orná pôda vo výmere 928 m2, 3302 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2284 m2
500.00
20.02.2014
28.02.2014